Zde chci vyjádřit vše, co mne zajímá, co mne baví, ale podělit se i o to, co je mi nemilé a proti srsti
http://zmrzlina-misa.cz/uzivatel/registrace/?pozvanka=13363
Chcete vydělávat peníze za příjem reklamních emailů od Emailing.cz?
Napište Váš e-mail a odešlete! Obratem Vám zašleme informace a potvrdíme Vaši registraci.
NASTÁVÁ ZIMNÍ SLUNOVRAT¨

zimní slunovrat sice není součástí adventu, ale když si projdeme, co vše se k němu váže, je nám jasné, že je vlastně historickým předchůdcem našich vánoc a má s nimi velmi, velmi mnoho shodného


 
22. prosince v 04.19 hodin
Zimní slunovrat je klíčovou částí ročního cyklu - Slunce se vydává na novou pouť, dny se prodlužují, přichází období růstu a obnovy a v duchovním smyslu připomíná, že staré musí skončit, aby mohlo začít něco nového
V této době uvidíme slunce na nejnižším místě na obloze a v jedné chvíli je zde optický klam, že se slunce na jednom bodě na obloze zastavilo a podle legend tím dává najevo, že se dlouhá noc- tedy zima - končí.
Například v Evropě se slavil svátek Yule, podle severského slova znamenajícího kolo...a jak víme, vánoční stromeček má kořeny v pohanských oslavách, kdy se zdobily živé stromy aby byli duchové dřeva ochráněni. Na stromy se věšely různé dárky - obětiny bohům, a na vrchol se připínala pěticípá hvězda- symbol pentagramu - magický symbol pěti živlů
SLÁMA
pod vánoční stůl se nanesla sláma, která měla přinášet dobrou úrodu na příští rok
TALÍŘ NAVÍC
něco takového jsme už zmínili při hostině pro zemřelé - zvyk, který se v mnohých rodinách drží dodnes
VĚŠTĚNÍ
toto období se nejlépe hodilo k věštění toho, co přinese nadcházející rok a proto se vytvořilo mnoho věšteckých zvyklostí, většinu jich známe z vánočních tradic,
například POUŠTĚNÍ LODIČEK , kdy se do ořechových skořápek přilepí svíčička a pustí po vodě
JABLKA
ROZKRAJOVÁNÍ JABLKA, je-li v něm hvězdička věštící dobrý rok, zdraví a krásu
HÁZENÍ JABLEČNÝCH SLUPEK za sebe
VĚŠTĚNÍ Z JABLEČNÉ SLUPKY jméno budoucího milého
TŘESENÍ BEZEM - třesu, třesu bez, ozvi se mi pes, kde je můj milý dnes.....
 
POKRMY
jedly se žluté pokrmy na oslavu Slunce, placky, vejce.
BEZINKY - vařilo se rituální víno z bezinek
z JABLEK se tvořily různé jedlé ozdoby pro děti i na okrasu stolu, například VRKOČ, se zapíchanými špejlemi plnými rozinek, sušeného ovoce, různé postavičky ze sušeného ovoce, nebo jablka propíchaná vonným kořením
připíjelo se a žehnalo ovocným stromům, dobytku a všem zvířatům, část hostiny se zakopávalo ke kořenům stromů, se zvířaty se lidé rozdělili o ovocné koláče, jablečný mošt, pivo, na stromy se vázaly červené pentle
 
KOLÁČE
PRVNÍ KOLÁČ A BÝK
Pekly se různé koláče, první však byl obřadní a věšel se na rohy mladého býka, poléval se pivem, dokud jej býk neshodil a tu se tradovalo, co se bude dít podle toho, kam koláč dopadl. Pokud přepadl koláč přes býka, bylo to dobré znamení úrody a blahobytu
DRUHÝ KOLÁČ A VTIP
Do jednoho z koláčů se zapekl velký fazol a kdo jej našel, byl celých těch 12 dnů falozovým králem a vyfasoval k tomu bláznovský regiment a celá slavnost končila velkou pijatykou
KELTOVÉ
Z historického hlediska byli prvními osídlenci našeho území právě Keltové, kteří dosáhli vysokého technického a kulturního rozvoje a došli až tak daleko, že uctívali i ženu a bránili ji v každé situaci jako svůj poklad, a jak už to bývá, a naše historie to velmi tvrdě dokazuje, tam, kde je na výši kultura, humanita a lidskost, tam přichází uzurpátor, nájezdník a převálcuje vyspělou společnost svým barbarstvím, bezcitným zabíjením a ničením a tak i Keltové posléze byli poraženi germánskými nájezdníky, ovšem stihli nám tu zanechat velké dědictví, o jehož velikosti a důležitosti často ani netušíme
Keltové byl národ uctívající přírodu, jako svou dárkyni života a obživy, studovali přírodní zákony a ctili je.
Zimní slunovrat byl pro tento národ příležitost k oslavám začátku nového roku, byl a je den s nejdelší nocí v roce, a následně se od tohoto dne den prodlužoval a postupně se k vládě dostávalo Světlo…..oslavy zimního slunovratu se táhly 12 nocí- od toho pak naše známé...velká noc…..
Název Meán Geimhridh pochází z irského jazyka a znamená STŘED ZIMY, Známe mnoho různých rituálů, mezi ně patří i zapalování ohňů na polích, svěcení obilí, zvyk polene- dnes zvaného vánoční polínko,
POLENO
Byl to zvyk, který říkal, že v den zimního slunovratu musí každý ve svém příbytku zapálit nový oheň a musí v něm jako první pálit toto posvátné poleno, muselo být ze stromu na jeho pozemku nebo být darované, nejčastěji dubové, ověnčilo se různými větvičkami, různě se zdobilo, obsypávalo moukou, posléze i ověnčilo obětinami z úrody, polévalo pivem, whiskou, medovinou, svěcenou vodou atd a pak zapálilo, nejlépe v ohni rozdělaném ze zbytku polena z předešlého roku
V šestém století , kdy už poleno nemohlo být dáváno do krbů, protože v domácnostech byla menší kamna a poleno se dávalo na střed stolu, vymysleli francouzi, že budou poleno péct jako cukroví, a je z něj tradice vánočního polínka plněného krémem , je to roláda, která se zdobí jako dřevěné posněžené poleno
POPEL z tohoto polene se užíval jako obřadní záležitost, sypal se na pole pro dobrou úrodu, přidával do koryta dobytku, aby dobře přibíral a byl zdravý, zaháněly se jím zlé síly
ROSTLINY SLUNOVRATU
CESMÍNA, ZIMOSTRÁZ, JMELÍ, BŘEČŤAN, JEHLIČNANY
JMELÍ
ARTUŠOVO SVĚTLO - ALBAN ARTUON - název je z irštiny. Spojuje se s králem Artušem, moudrým, dobrým a spravedlivým panovníkem a tvůrcem kulatého kamenného stolu, obdařeným silami vyšších mocností a světů a byl zvolen vůdcem lidí, aby vytvořil svůj hrad, útočiště to spravedlivých. Je považován za symbol nového roku a tím také začátku dobrých časů a zimního slunovratu
Je to svátek druidů, kteří se scházeli a obřadně odřezávali jmelí ze stromů a přitom sehrávali hry a něco jako boje mezi dobvým a cesmínovým králem, kdy cesmínový král byl představitel té temné strany roku a musel zákonitě prohrát.
Z tohoto souboje vychází také novodobý irský svátek slavený 26. prosince: Wren day (irsky Lá an Dreoilín) neboli Den střízlíka. S Cesmínovým králem, představujícím temnou polovinu roku, se ztotožňoval právě střízlík. K oslavám patří průvody v maskách a hudba.
Jmelí je a bylo považováno za rostlinu magickou, protože nemá kořeny a je stále spor mezi tím, zda je parazitem nebo nositelem zdraví, štěstí a magické dobré moci
JEHLIČÍ A TRNY byly považovány za ochranu proti uřknutí a zlým čarám a mocnostem
Těmito rostlinami se zdobily z různých důvodů příbytky, stáje a vůbec vše, souhrnně se dá říci, že na jednu stranu jako slavnostní ozdoba a na druhou jako ochrana před vším zlým, a to asi právě díky tomu, že i v zimě, v období tmy a smrti byly stále zelené. Také se říkalo, že právě takto ozdobené příbytky navštíví dobří duchové
Důležitými rostlinami zimního slunovratu byly cesmína, břečťan a jmelí (tedy rostliny, které zůstávají zelené i v tomto období). Zdobilo se jimi poleno, příbytky, stodoly a stáje. Věřilo se, že když takto ozdobený dům spatří dobrý duch, využije jej jako útočiště před mrazy.
K zimnímu slunovratu se také pojí tradice, že je to den, kdy se vláda Mamainova končí, je poražen silami světla a opět povstává Carmunnos, který připravuje vládu svého syna, jehož hluboko v podsvětí pod zemí porodí bohyně v té nejtišší hodině syna Belena…….podle jiných tezí je to zase Bohyně a Bůh...takových tradičních bájí a tezí je více, ale v každém případě zde vidíme i podobu s Ježíšem a vánočně-adventními svátky
I při těchto oslavách byly masky, tanec, zpěv a hodování, zvláštností byli jelení tanečníci, kteří svými kroky, jak se tradovalo, poselství po Bohyni a Cermunna
Celých těch 12 dní a nocí se také obřadně vykuřovalo domy vonnými bylinkami pro blaho a prosperitu, jako je jalovec, smola z jehličnatých stromů, pelyněk a další
 
GERMÁNI
jak se ta historie opakuje... kulturně vyspělý kmen porobí nájezdníci bez skrupulí a vědění.....a to v naší historii je stále dokola...a tak byli i vyspělí keltové, vážící si žen a moudrosti přírody poraženi nájezdnými kmeny germánskými kolem prvního století před naším letopočtem.....přesto se dochovalo mnoho z toho, co oni vymysleli, započali, stejně jako jejich zvyky, z nichž některé dodržujeme dodnes
germánské kmeny si zimní slunovrat zasvětili bohu Ódinovi, u nás známém spíš jako Woltan, věřili především v to, že v tuto dobu lze komunikovat se záhrobím
ke zvykům patřilo koulení dřevěných kol ověnčených větvičkami dolů z kopců, posléze i zapálených
nechávaly se otevřená okna a dveře, aby do domů mohli dobří duchové a duchové předků a zdobili na jejich počest své obydlí různými přírodninami
dalším společným zvykem byly hostiny, při nichž se nejprve nabídlo jídlo zemřelým a posléze hodovali živí
i Germáni dodržovali dvanáctidenní oslavy, jejichž součástí se stávaly i divoké hony, štvanice podle toho..jak povídají staré báje, že bohové s elfy na ořích se prohánějí po lese a musí ulovit jelena
na počest boha Ódina se do domů nosily větve a stromky, jejichž vrcholky se zdobily hroty kopí, jako symbol oštěpu Gungnir.
Na stromek či větev, která představovala Yggdrasil, se pak věšely různé obětiny pro bohy.
YULE se slaví v některých krajích dodnes, lidé se sejdou, hodují, předávají si dárky, které přinášejí, nebo je přináší HEIMDALL, když ulehli ke spánku.
věřilo se, že sny, které se v tuto nejdelší noc v roce zdají, se vyplní. Tato noc se zvala MATČINA . Oslavy končí až prvního ledna, završením jsou maškarní průvody, různé masky, o nichž se věří, že spolu s hlukem, lomozením a smíchem zahánějí zlé duchy, závěr oslav tvoří hostina zasvěcená Freyovi
 
 
TRADICE WICCY
Yule se považuje za čas, kdy se znovu narodí rohatý bůh, symbolizující slunce a nový život
SLOVANÉ
kolem 6. století se na našem území zabydleli Slované a tak nějak vystřídali Germány, bylo to jako návrat Keltů...kdo ví????? i oni byli přírodními lidmi, držícími se zákonitostmi přírody, klanícími se přírodě a všemu, co dává a poskytuje.
svátek nejkratšího dne se jmenoval KRAČUN, následovala OVSEŇ či useň, lidé se při ní posypávali ovsem, koledovali, obcházeli s figurínou, stejně jako se maškarami a průvody slavil příchod nového roku
KRAČŮN - krátký, byl svátek, něhož se zrodil bůh... v některých zemích, se název jejich vánoc odvozují od názvu tohoto svátku. ento bůh jezdil na praseti, což se bralo jako symbol vepřových hodů a zabíjaček, které se v té době tradičně prováděly
pekl se obřadný chléb, který se jedl až na nový rok, a jako u předchůdců, i tito Slované především ctili oheň. Dochovaly se zmínky o tradičním zapalování svící v první den svátku a věštění z jejich plamene. , Dalšími zvyky byly nám známé zvyky s ořechy, jablky třesení stromů, ale také třesení doškami a podle toho, kolik vypadlo zrníček, usuzovalo se bohatství ženicha, dále se k věštění užívala cibule, pálilo se poleno a posléze se i zdobil stromek
KOLEDA
slovo koleda je vlastně z římského calendae - první den v měsíci, začátek ..atd..z toho slova se také vyvinulo slovo kalendář, nejznámější a asi vlastně nejprvnější koleda je z této doby a my ji známe jako tříkrálovou. Dávní Slované chodili s figurou dítěte, představující právě narozené Slunce od domu k domu s písněmi a říkadly prosit o dary, přičemž štědrost obdarovatelů znamenala jejich hojnost v následujícím roce. V některých krajích chodívala bíle oděná dívka, nebo několik dívek, z nichž jedna byla bohatou a druhá chudou koledou a to byla symbolika temné a světlé části roku. rozjaření koledníci pak pořádali různé hry, zábavy, hostiny, průvody masek. v dávných dobách průvody masek byly velmi oblíbené a časté, hlavně také proto, že se věřilo, že právě tyto zaženou všechno zlé pryč od lidí, včetně zlých duchů a neštěstí.
 
ZAJÍMAVOST…
Slavnosti zimního slunovratu trvaly 12 dní a nocí, doba mezi Narozením a Zjevením Páně je také 12 nocí
Je zde mnoho podobností - narození slunečního Boha, či jiného vládce do dobrého času, zdobení stromků, oslavy a vše od zimního slunovratu, jedle, smrky a borovice zdobené ozdobami, jmelí, zimostráz, ohně, svíčky, obřadní hostiny, jesličky s Ježíškem - slunečním dítětem…...hodně podobného s dávnou historií, že?
Stránky systému Webgarden
Editace stránek
Stránky zdarma

Líbí se vám tyto stránky?

Ne (3487 | 33%)
Ano (3588 | 34%)
http://Dokonalezeny.cz - Internetový magazín moderní ženy
http://www.maxo.cz/?r=281bffb3082
http://www.slevopolis.cz/index.php?rid=6603
http://www.drevostavby-aukce.cz/php/affil.php?id=1499
Děkuji, že jste mě navštívili
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one