Zde chci vyjádřit vše, co mne zajímá, co mne baví, ale podělit se i o to, co je mi nemilé a proti srsti
http://zmrzlina-misa.cz/uzivatel/registrace/?pozvanka=13363
Chcete vydělávat peníze za příjem reklamních emailů od Emailing.cz?
Napište Váš e-mail a odešlete! Obratem Vám zašleme informace a potvrdíme Vaši registraci.

vatý Martin - 11. listopadu


Přijíždí Martin na bílém koni- znamená to, že má od tohoto dne sněžit a tím začíná i zima.
Všichni již dávno víme, že k tomuto dni se vztahuje hodování „na martinské huse“ a bývávalo posvícení a někde stále i je. 
Proč ale takto hodujeme, proč je Martina tak oslavováno, to asi zase všichni nevíme.
Martin
Martin pocházel z Horní Panonie (dnešní Maďarsko). 
Narodil se počátkem 4. století. Původně byl vojákem - již těsně po svých 20 letech byl důstojníkem carského jezdectva. Při jedné cestě do Amiens potkal chudáka, chtěl jej podarovat, ale neměl čím. Proto rozťal svůj plášť a půlku podaroval pocestnému. Následující noc se mu zjevil Ježíš zahalený v darované polovině pláště. To rozhodlo, že se nechal pokřtít a stal se poustevníkem a zabydlel se ve Francii. Roku 371 byl zvolen biskupem.v Tours. Kolem jeho kostela vyrostla osada mnichů, později povznesena na opatství Marmoutier.
Již za svého života byl pro svou zbožnost, skromnost a cit velmi oblíbeným. Zemřel ve věku 81 let. Dostal přízvisko Martin z Tours a byl uznán za průkopníka mnišského života.
Jako svarořečený se stal ochráncem franckých králů a franckého národa - přezdívalo se mu apoštol Galie. Dále je patronem vojáků, především jízdních (dragouni, husaři) a ochráncem koní a tím i podkovářů, zbrojířů, koželuhů, krejčích, rukavičkářů, kloboučníků a dalších. Podle lidových pověstí byl ochráncem domácího zvířectva a také paradoxně i hus.

Martinská husa
Podle lidové legendy se Martin nechtěl stát biskupem a před hodnostáři, kteří jej měli na stolici dosadit se ukrýval. Jedním z úkrytů byl i husí chlívek. Jen díky splašenému kejhání hus byl Martin odhalen a na biskupa jmenován.
Podle jiných pramenů tento zvyk - předkládat husu při martinském obědě - vznikl kolem 15. století. Z té doby se dochovaly žákovské zpěvy tento zvyk opěvující.
Husa se při obědě dělila přesně podle stanoveného předpisu a z obraných kostí se pak věštilo počasí


Martinská koleda
Ve 14. století bylo chození po koledě velmi rozšířené a patřilo dokonce ke společenským povinnostem. Koledovali městští zaměstnanci, kat a dokonce i vážení zástupci církve a cechů. Tento zvyk ukončili až husitští kněží, kteří jej zavrhovali a koledovat pak směli jen žáci s vlastními českými a latinskými písněmi. Ze 14. století je dochována jedna z nejstarších martinských koled.

Martinkuje - Martinci
Den svatého Martina byl také tradičním dnem uzavírání smluv s obecními zaměstnanci a dnem, kdy čeleď odcházela k novému hospodáři a v neposlední řadě dnem výplat za práci v uplynulém roce.
Po těchto aktech se započaly Martinkuje - oslavy velmi nevázané a bujaré. Jsou dochovány různé zápisy o hýření chasníků - Martinků - a snahách toto řádění zastavit z dob Rudolfa II. V roce 1590 dokonce napadli Martinci rytíře Davida Boryně a vyplenili několik tvrzí v okolí Prahy.

Bejkova svatba na Moravě 
a Svatomartinská sýpka v Čechách

Dva různé názvy pro stejný zvyk - označují typicky venkovskou oslavu pořádanou při uzavírání smluv mezi obcí a jejími zaměstnanci (obecní pastýř, ovčák, učitel, ponocný a kovář). Oslavu měli za povinnost vystrojit právě zaměstnanci obce, kteří tento den také obdrželi svou mzdu za uplynulý rok práce.
Obecní zaměstnanci měli povoleno o Martinu koledovat, aby si přilepšili.


Svatomartinské pečivo

Typickým pečivem tohoto dne byly rohlíky, rohy či podkovy s náplní a také buchty, kterými hospodyně podarovánaly čeleď, která od nich odcházela - těm se říkalo vandrovnice.
Později, kdy se mezi Svatomartinské obyčeje zařadilo také posvícení s taneční zábavou a hostinami, přibyly mezi tradiční pečivo i martinské koláče.

 
 
 
Stránky systému Webgarden
Editace stránek
Stránky zdarma

Líbí se vám tyto stránky?

Ne (3487 | 33%)
Ano (3588 | 34%)
http://Dokonalezeny.cz - Internetový magazín moderní ženy
http://www.maxo.cz/?r=281bffb3082
http://www.slevopolis.cz/index.php?rid=6603
http://www.drevostavby-aukce.cz/php/affil.php?id=1499
Děkuji, že jste mě navštívili
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one