Zde chci vyjádřit vše, co mne zajímá, co mne baví, ale podělit se i o to, co je mi nemilé a proti srsti
http://zmrzlina-misa.cz/uzivatel/registrace/?pozvanka=13363
Chcete vydělávat peníze za příjem reklamních emailů od Emailing.cz?
Napište Váš e-mail a odešlete! Obratem Vám zašleme informace a potvrdíme Vaši registraci.
PÁTEK TŘINÁCTÉHO
ČÍSLO 13 MÁ VŠAK I TEMNOU HISTORII
PÁTEK TŘINÁCTÉHO
Chorobná obava z tohoto data se nazývá paraskavedekatriafobie nebo též friggatriskaidekafobie a jedná se o speciální formu fóbie z čísla 13 (triskaidekafobie). V latinskoamerických zemích je spíše rozšířena táž pověra o úterý třináctého (trezidavomartiofobia).
Toto nevyslovitelné slovo má řecký původ – Paraskevi značí pátek a dekatria je výraz pro číslo 13. Slovo phobia asi není nutné překládat.
 
O tom, že třináctka je zdrojem mnoha podivností, není pochyb, otázka- kde se vzaly…to asi nezjistíme, v každém případě to není zrovna stará pověra. První zdokumentovaná zmínka se nachází v biografii italského skladatele Gioacchina Rossiniho, který zemřel v pátek 13. listopadu 1868.
Pověra o třináctce ovlivňuje celý svět, promítá se i do zvyků řady velkých společností. V letadlech je často přeskakováno číslo 13- nebývá tam řada 13, ale rovnou 14, často na letišti chybí i „gate 13“ . Lufthansa například nemá ani řadu 13, ale ani 17, neboť v Itálii je 17 neštastné číslo. Nenajdete mnoho výškových budov, nemocnic či hotelů s číslem patra 13 a dokonce i v mnoha městech s ulicemi číslovanými číslovkou, chybí 13th Street i 13th Avenue .
 
 
 
 Přiznejme si několik faktů o pátku a třináctce
 1. Ježíše ukřižovali na Velký pátek
 2. 13 lidí sedělo u „poslední večeře“ a třináctým byl právě Jidáš, zrádce Krista
 3. Pro Židy byla 13 nešťastná, neboť třinácté písmeno v hebrejské abecedě je písmeno M – a v jejich řeči je slovo Mavet v překladu smrt.
 4. Ve středověku se slušelo věšet kriminálníky právě v pátek, který byl často znám jako „popravčí den”.
 5. Pátek 13. října 1307 se nešťastně proslavil začátkem pronásledování rytířů z řádu Templářů, které započal francouzský král Filip IV.Sličný. V tento den zahájil pronásledování, plošné zatýkání, uvěznění, mučení a usmrcení mnoha rytířů templářů a tím zánik tohoto řádu. Proto je pátek třináctého zde považován za ďábelský a nešťastný
 6. Mnohé poznatky ukázaly, že číslo 13 je kosmickým tajemstvím, v některých vědeckých poznatků z NASA,
 7. . je 13. znamením, které obíhá kolem Země a je stálou záhadou.
 8. Kristus měl 12 učedníků, a 13.byl jeden! Kristův život je stále nevyřešená záhada.
 9. Velká pečeť USA má prominentní význam čísla 13, která nese esoterický význam.
 10. Lidé narození v 13 jsou tajemné, jejich chronologie událostí života je těžké zachytit. Je tam obvykle velké tajemství k odhaleni.
 11. Mayové – V mayském posvátném kalendáři je13 nejoslavovanější číslo, představující dynamiku pohybu přítomného ve všem, jehož prostřednictvím všechno mění.
 12. Mayové - Dokladem o vyspělosti Mayů je jejich třináctiměsíční kalendář s třinácti úplnými měsíci o 28 dnech, 4 fáze měsíce, 4 úplné týdny o 7 dnech v každém měsíci, 52 týdnů, 364 dní a jeden den mimo čas 25. 07. každý rok. Každý z měsíců má vlastní určení. Například v prvním měsíci „Příčiny‘‘ máme založit myšlenku, kterou pak musíme zrealizovat během třinácti měsíců, což naplňuje smyslem náš život. A co nám dává 12ti měsíční kalendář? Jen koloběh 12 měsíců, čímž naše civilizace odešla mimo skutečné přírodní cykly.
 13. Aztékové – brali též za posvátné číslo. Věděli, že člověk má v těle třináct kloubů. Dvanáct velkých a jeden jemný, na který je nasazena hlava, přes který protéká důležitá kosmická informace. Tenhle bod je označován také jako centrum alta major, ústřední bod lidské struktury. V tom bodě se nachází dozátor („dávkovač“) a regulátor proudu pránické a karmické energie, která k nám prostupuje přes 7. čakru. Aztékové s tímto bodem hodně experimentovali, což ukazuje na vysokou kosmickou úroveň a původ jejich civilizace.
 14. Sázkaři milují číslo 13 -  Pátek 13 je téměř takový sázkařský svátek. Například společnost Sazka na tento den pravidelně zařazuje mimořádné slosování Sportky. Dokonce počet prodaných tiketů je pravidelně třikrát vyšší než v jiné dny. Navíc, dle statistik Sazky, je velice populární i samotné číslo 13, které za své oblíbené označuje až pětina sázkařů.
 15. Ve světě se vnímání pátku třináctého liší  - Pátek 13 není nešťastným dnem na celém světě, protože například v Itálii je číslo 13. považováno za šťastné a smolným dnem je pátek sedmnáctého.
 16. Ve španělsky mluvících zemích, v části Jižní Ameriky a v Řecku zase spojují pověry a strach z neštěstí s úterkem třináctého.
 17. Podle statistik je pátek 13 stejný den jako každý jiný Navzdory hluboce zakořeněným pověrám, statistiky dopravních nehod, úmrtí, úrazů a přírodních katastrof nevykazují v pátek třináctého žádné zvláštní výkyvy. Jediné vychýlení z běžných statistik pak má často příčinu právě v nervozitě, kterou toto datum budí. Dalo by se to dle odborníků přirovnat k placebo efektu, ale v negativním smyslu.
 18.  Pátek třináctého a jeho propojení s hororem 13. srpna 1899 se narodil Alfred Hitchcock – obecně považovaný za největšího mistra hororových filmů. Sta let by se tedy dožil 13. srpna 1999, což byl zrovna pátek 13.
 19.  Významná nehoda v pátek třináctého Tragická letecká nehoda, při které se roku 1972 v Andách zřítilo letadlo s Uruguayským národním ragbyovým týmem, se odehrála v pátek 13. října. Příběh se stal slavný i díky filmu Alive / Přežít, který byl natočený podle vyprávění přeživších osob a šel do kin v roce 1993.
 20. Konec světa měl nastat v pátek 13. Vědci v roce 2004 objevili asteroid 99942 a vypadalo to, že s nemalou pravděpodobností narazí v budoucnu do Země a způsobí katastrofu. Tím datem měl být pátek 13. dubna 2029. Další pozorování naštěstí srážku se Zemí vyloučily. Méně jisté je to už u dalšího setkání s tímto nebeským tělesem, které má proběhnout 13. dubna 2036. To už ovšem nebude pátek, takže se není čeho bát.
 21. Numerologové mají logické vysvětlení Pověra spojená s číslem 13 vychází dle numerologů z toho, že číslo 12 je spojováno s kompletností a úplností. Je 12 měsíců v roce, 12 hodin ve dne a 12 v noci nebo 12 znamení zvěrokruhu. 12 bylo i apoštolů, bohů na Olympu či izraelských kmenů. Následující číslo, tedy číslo 13, pak logicky působí jaksi nepatřičně a budí nervozitu. Jde jakoby dál, než by mělo. Je prostě navíc.
 22.  Pověra není všude stejně silná Z průzkumu pověrčivosti v jednotlivých krajích, který provedla společnost Sazka, vyplývá, že největší strach z pátku třináctého mají v Plzeňském kraji. Toto datum zde ovlivňuje 42,3 % lidí. Naopak obyvatele Královéhradeckého kraje nechává tento den chladnými, obává se ho pouze desetina lidí.
 
 
 
 •  
CO VÍME O TŘINÁCTCE
 
Numerologie o 13 jako složeném čísle říká toto
Číslo 13 "OBROZENÍ": Jde o číslo změn a převratů, nabízejících nové směry vývoje. Je varováním před nečekaným, neznámým, pojí se s genialitou a objeviteli. Nenese neštěstí, pokud pochopíte, jak ho využít. Pak získáte převahu i moc. Zneužití ale vede k potížím, zkáze. Musíte být vyrovnaní, přizpůsobujte se změnám.
Z hlediska karmy je číslo 13 číslo karmického dluhu – tedy znamená to obtížnou práci, která je pomalá, pomalu se plní, vynakládáme mnoho snah, dlouho trvá, než přijde nějaký úspěch. Lidé s 13 to opravdu lehké nemají, i když mají mnohé kvality. Znamená to vedení velmistra – pomalé, důkladné zrání.
Ve výkladu mívá 13 význam neuspokojivé situace, často brání pokračovat v započatém díle, přináší změny různého druhu... je to číslo mluvící o tom, že se z učedníka stane mistr, až projde svou cestou plnou strastí, změn, překážek a zkoušek cílevědomosti
Číslo 13 - rozbor
1– dominantní duch, vůdcovství, inteligence, agresivita, moc, hrdost
1 ve vztahu s 3 působí blahodárně, se 4 znamená posílení a zhodnocení/ 4 je součet 1+3
3– originalita, kouzlo, volnost, vyrovnávání starých dluhů
3 dává číslu 1 větší šířku, číslu 4 trojka pomáhá
4– proč 4? Protože 1+3 jsou 4 důslednost, vytrvalost, systematičnost
Číslo čtyři: Podněcuje vývoj 1, číslu 3 dodává potřebnou sílu,
 
Z hlediska astrologie
 1. 1 – Slunce- moc, úspěch, sláva, život – znamení lva
 2. 3 - Jupiter – velké štěstí, úspěch – znamení střelce a ryb
 3. 4 – Uran, Pluto – jsou to tzv. duchovní planety, které přinášejí neočekávané změny, náhlé zvraty
 4. Uran - je ponejvíc určením génia, protože vyjadřuje odpovědnost, přesnost, dodržování řádu v tom smyslu, že dobrá pravidla jsou pro něj nejdůležitější, před nimi se sklání a respektuje je, ale za to vše špatné, vše, co člověka omezuje, brzdí, ubližuje mu, nedovolí mu rozvinout se a tvořit, to smete jedním rázem, nemilosrdně a konečně
 5. Pluto - má za to velmi špatnou pověst- mezi planetami nejhorší – představuje totiž mocné síly vesmíru, které nahánějí hrůzu všem, kdo se vzdali své vůle, své síly a rozhodnosti, vede rovnou k jádru podstaty, bez příkras a bez skrupulí
 
Z hlediska tarotu
Tarot je , jak již víme, úzce spjat s numerologií
 1. 1 – mág, kouzelník, šaman
Kouzelník, který je archetypem svobody, moudrosti, cílevědomosti, tzv. životní nadstavby
 1. 3– Císařovna, matka
Císařovna je ztělesněním matky země, matky zploditelky, dává život, zabezpečuje život, je to žena či ženská stránka osobnosti, dávající pragmaticky dobrý základ, tvořící rodinu, starající se o obživu
 1. 4 – Císař, otec
Vládce, který pevnou rukou vládne svým poddaným, vede je do budoucnosti, stará se o jejich podpotu, o jejich potřeby a rozvoj. Muž či mužská stránka – pragmatismus, zajištění, zodpovědnost
 1. VE VÝKLADU– je to den čtyři – den realistického uvažování – je třeba praktického a nezávislého uvažování – lze dosáhnout všeho, pro co se rozhodnete , dokážete obrátit jakoukoli situaci ve svůj prospěch
 
 
 1. TŘINÁCTKOVÉ
 
V některých zemích, například ve Španělsku a Latinské Americe, je za nešťastný den považováno úterý třináctého.
KLUB 13
Od roku 1936 mají ve Filadelfii klub Pátek 13 „The Friday the 13th Club“. Členové se scházejí každý pátek 13. Zabývají se potlačováním pověr o třináctkovém pátku, ale i dalších podobných.
 
U nás bylo vytvořeno roku 1989 společenství „Sekce 13“, které prosazuje pátek třináctého jako šťastný den.
 
 
MYSLETE POZITIVNĚ A NEBOJTE SE POVĚR. MY JSME TI, KDO URČUJÍ, CO SE STANE - BUD JE TO NAŠE POZITIVITA A VÍRA V SEBE A DOBRO, NEBO JE TO STRACH, KTERÝ NECHÁME ZHMOTNIT

 
 
7. 
Stránky systému Webgarden
Editace stránek
Stránky zdarma

Líbí se vám tyto stránky?

Ne (3487 | 33%)
Ano (3589 | 34%)
http://Dokonalezeny.cz - Internetový magazín moderní ženy
http://www.maxo.cz/?r=281bffb3082
http://www.slevopolis.cz/index.php?rid=6603
http://www.drevostavby-aukce.cz/php/affil.php?id=1499
Děkuji, že jste mě navštívili
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one