Zde chci vyjádřit vše, co mne zajímá, co mne baví, ale podělit se i o to, co je mi nemilé a proti srsti
http://zmrzlina-misa.cz/uzivatel/registrace/?pozvanka=13363
Chcete vydělávat peníze za příjem reklamních emailů od Emailing.cz?
Napište Váš e-mail a odešlete! Obratem Vám zašleme informace a potvrdíme Vaši registraci.

VÁNOCE- LEGENDA A FAKTA


VÁNOCE - LEGENDA A FAKTA
Slovo vánoce
Slovo vánoce pochází z německého Weinachten = svatá noc, jež bylo převzato do češtiny dosti netradičně.
První část slova vá - bylo ponecháním počátku německého Wei,
dále se přiřadila druhá část slova - noc (noce) - překlad slova nacht =noc 

Existuje i druhé vysvětlení - teoretické - je z výrazu dvě noce, jímž se období označovalo 
Původ vánoc
Všeobecným zažitým pravidlem je, že 25. prosince se narodil Ježíš Kristus, ovšem o narození Ježíše vůbec nikde žádný záznam není, ani v Bibli, pouze evangelista Lukáš uvádí, že Ježíš se narodil v době prvního sčítání lidu římské říše, nařízeného císařem Augustusem.  Johannes Kepler - německý astronom sídlící při dvoře Rudolfa II. v Praze (17. století)- vypočítal, že Ježíš se jistě narodil v září 7 let před naším letopočtem podle konjunkce planet Jupitera se Saturnem a Halleyovy komety. Nový věk se podle legendy řídí narozením Spasitele, proto toto zjištění udivuje. Jenomže první, kdo se pokusil určit počátek našeho letopočtu, byl opat římského kláštera Dionysus Exuguus až kolem roku 538 a při složitých přepočtech kalendářů se spletl o 7 let. Vědci přišli na to, že astronomická i historická data opravdu souhlasí i přesto, že je zdokumentováno pouze to, že na základě císařského výnosu odešel Josef s marií z města nazaretu do judského Betléma, aby se s Marií zde zaregistroval a že zde Marie porodila syna. Jiné záznamy ani data nejsou k mání. 
Pohanské svátky Slunce
Staří pohané věřili, že jejich bůh Slunce se každý rok znovu rodí, a to v noci z 24. na 25. prosinec. Slunce stoupá na obzoru každý den trochu výše, což je vysvětlením růstu narozeného slunečního dítěte. Noc jeho zrodu nazývali svatou nocí 
  
Vědecký základ vánočních rituálů
Podle všech bádání mají vánoce kořeny v pohanských oslavách zimního slunovratu, které se ale neslavily jen v Evropě, ale také Asii, u amerických indiánů, ale i v jiných koutech světa. 
Zimní slunovrat 21. prosince byl klíčovým zlomem v běhu času již od počátků lidstva spojeného s vítězstvím života nad smrtí i narozením nového Slunce, jež tento den opět začíná nabírat sílu. Některé národy věřily, že si slunovrat musí vyprosit obětmi, původně lidskými, později zvířecími - tento obětovací zvyk se udržel staletí. Význam slunovratu také dokazují kamenné megalitické stavby ze 2. tisíciletí př. n. letopočtem (doba bronzová) - jsou to pravděpodobně svatyně Slunce, stavěné tak, aby se díky nim dal určit den slunovratu. Slunovrat díky všem svým událostem byl samozřejmě i důvod k oslavám. Postupem času se tyto rituály posunuly do uctívání slunce (doložené i ze středověku). 
V období našich vánočních śvátků se v antickém Římě slavily Saturnálie - oslavy Saturna a svátky Boha Slunce. 25. prosinec ustanovil císař Aurelián roku 274 dnem Zrození nepřemožitelného Slunce (den narození Slunce). Pohanské náboženské oslavy Mithrovy (iránsk bůh světla a Slunce) se konaly po celé zemi. 
Svátek narození Krista a narození Slunce jsou vlastně totožné svátky. Kristus je v Bibli zván Světlem. Slunce = Světlo. Podle všeho jsou vánoce vlastně přejmenovaný svátek Boha Slunce - opakování tradic s novým jménem, tedy pokřesťanštěný svátek.
Podle důkazů objevených německým badatelem Hermanem Usenerem před nicejským koncilem (rok 325) se vánoce neslavily a neslavil se ani svátek zrození Krista- ani 25. prosince, ani jindy. Vůbec první zmínku o datu narození Ježíše a to 20. prosince je prvně zaznamenáno až ve 4. století v Římě a první oslavy vánoční se konaly v Římě roku 365. To je důkaz, že liturgický svátek narození Páně je dílo středověku. 
Historikové tvrdí, že Ježíš se narodil v Nazaretu, ne v Betlémě, a že se ani nekonala cesta Marie a Josefa do Egyptu, nikdy podle nich z Nazaretu neodešli. Dokonce konstatují, že vše vědění získal Ježíš v nedalekém Seforisu, hlavním městě části Galileje a zároveň středisku místní kultury. Ježíš ovládal několik cizích jazyků slovem i písmem. Dále historikové uvádějí, že Ježíš měl 4 bratry a 2 sestry - podle legendy je jedináček z neposkvrněného počení Panny Marie.Díky klínopisné babylonské tabulky pocházející z hvězdárny Sippar na Eufratu rozluštěné roku 1925 víme o konjunkci Jupitera a Saturnu v souhvězdí Ryb roku 7 před Kristem. Ovšem ne všichni asrologičtí badatelé se k tomuto přiklánějí, někteří uvádějí jiná data, jiní tvrdí, že se jedná pouze o fikci středověku. Po rozpadu Římské říše se křesťasnká církev snažila vyjádřit změnu epochy vlastním letopočtem jehož rokem nula měl být rok narození Krista. Podle vědců ovšem nebyl určen začátek letopočtu tak, aby nevzbuzoval pochybnosti. Ovšem dnes, po 20 stoletích, již není ani tak důležité, zda odpovídá či ne Ježíšovu narození. 
Oslavy vánočních svátků 
První oslavy svátku 25. prosince se podle dochovaných zpráv váží k roku 336 (Nový zákon - evangelium Lukáše). Vánoce se obecně slaví až od 7. století. Ty původní byly velmi veselé a nevázané hostiny s tancem a průvody masek, jež se díky cirkevní reformě změnily na tiché a pokorné uctívání Ježíše. Věřící dodržovali půst, chodili do kostela. Teprve baroko přineslo v 17. a 18. století světskou nádhrtu vánoc jak ji známe dnes. Původní oslavy se koncem 17. století pozměnily na oslavy v rodinném kruhu a díky tomu se měnil i způsob oslav, až měšťanská podoba vánoc z 19. století je podobou vánoc, jak je slavíme dnes. 
Křešťanské vánoce 
Vánoční svátky se podle křesťanské tradice slaví od 25. prosince do Tří králů 6. ledna a jsou považovány za nejvýznamnější svátky roku spolu s Velikonocemi a Letnicemi. Do vánočních svátků je zahrnut také svátek Adama a Evy (Štědrý den ) a také doba adventu. Ovšem našla se i místa, kde byly vánoce určitou dobu zakazovány, neboť byly označovány za svátky pohanského původu (17. století - Anglie, Amerika) 
  
Legenda křesťanských vánoc 
Základem křesťanských vánoc je biblický příběh o narození Ježíše Křista v palenstinském městě Betlémě, kam jeho rodiče Marie a Josef, přišli z Nazaretu v Galijeji (dnes severní Palestina), díky vyhlášení protože sčítání lidu císařem. Protože nikde nenašli ubytování, Marie porodila v chlévě a dítě uložila do jesliček na krmení pro dobytek. Pastýřům za hradbami Betléma se zjevil anděl a zvěstoval jim narození Spasitele. Pastýři spěchali poklonit se Ježíši. Zároveň se z východu vydala skupina mudrců s dary Ježíši, jež vedla zářivá hvězda (tři králové). Také Herodes Veliký dostal zvěst o novém židovském králi, jež jej ohrozí v budoucnosti. Proto nechal vyvraždit všechna nemluvňata mužského rodu v Betlémě. Josef proto s Marií a dítětem uprchl do Egypta a po Herodově smrti se vrátili do Nazaretu.Další osudy Ježíše se netýkají vánoční legendy. Křesťané věří, že je skutečně Božím synem, Spasitelem, jehož smrt a zmrtvýchvstání je důkaz, že Bůh obětoval svého syna a tím vykoupil věřící - dal jim naději věčného života a ráje na nebi.
 
Stránky systému Webgarden
Editace stránek
Stránky zdarma

Líbí se vám tyto stránky?

Ne (3487 | 33%)
Ano (3588 | 34%)
http://Dokonalezeny.cz - Internetový magazín moderní ženy
http://www.maxo.cz/?r=281bffb3082
http://www.slevopolis.cz/index.php?rid=6603
http://www.drevostavby-aukce.cz/php/affil.php?id=1499
Děkuji, že jste mě navštívili
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one