Zde chci vyjádřit vše, co mne zajímá, co mne baví, ale podělit se i o to, co je mi nemilé a proti srsti
http://zmrzlina-misa.cz/uzivatel/registrace/?pozvanka=13363
Chcete vydělávat peníze za příjem reklamních emailů od Emailing.cz?
Napište Váš e-mail a odešlete! Obratem Vám zašleme informace a potvrdíme Vaši registraci.

vánoční stromeček a jeho hostorie a současnost

VÁNOČNÍ STROMEČEK

Dnes si těžko představíme Štědrý den bez vánočního stromečku.
Existuje několik legend o jeho včlenění se do vánočních zvyků.
Klasickým národem germánů /Němci Švýcaři/ je spíš suchopárnost, detailismus a strohost a - světe div se - díky nim máme dokonce hned několik krásných dekorací vánočního času. Dá se říci že ve věci
vánoc vítězí na všech frontách.

Historie ozdobeného stromečku

Historie ozdobování stromů pochází ještě z pohanských magií a kouzel
souvisejících s kultem Slunce, jeho matky Asratry (Ašeryú a kultem
zelených stromů. Slavily se "svaté noci" zasvěcené slunečnímu
božství při nichž nechyběl ani tanec pod stromy, jež byly ozdobeny
ovocem, sladkostmi a světly. Původně se takto zdobily stromy ve
volné přírodě, posléze se tento zvyk přenesl do lidských obydlí. Za
stálozelené kultovní stromy považovali především jedla, ale i
cypřiše. To vše je v Elberdfelské Bibli.

Nabízí se ale i jiné vysvětlení, kde se zvyk zdobení stromů vzal.
Lidé byli už od pradávna přesvědčeni, že mrtví mohou v určité dny
vstupovat do světa živých a zaujmout jejich místo. Na základě těchto
tezí vznikl vánoční zvyk věšení stromečků špičkou dolů a zdobení
stromku pamlsky jako lest na mrtvé duše. Mrtví sní všechny sladkosti
a nasycení již nikomu neublíží. K tomuto rituálu patří i vánoční
nevstávání od stolu, aby duše to místo nezasedla.

Zvykem Germánských národů bylo stavět ozdobený strom o svaté noci
před dům (především jedle) a k poctě boha Slunce na ně umísťovali
světla. Stromy se nazývaly zimní máje.

První ozdobené stromy pochází z doby kolem roku 700 a první zmínky o
zdobení vánočního stromečku jsou z roku 1570 z Německa. Církev
tomuto občeji dala křesťanský význam : strom (dřevo) je obsáhlým
symbolem, neboť v jeslích ze dřeva se byl uložen narodivší se
Kristus a na dřevěném kříži byl zahuben.Dalším známým faktem je, že jedličku uctívali již staří Římané, pro
něž byla symbolem Saturnálií - slavností slunovratu.

Při keltských oslavách byly stromy symboly života, světla na nich
symboly Slunce a mimoto staří keltové věřili, že větvičky chvojí
přinášejí štěstí, zdraví a úspěch a vůbec bylyl od prvopočátků
lidstva považovány za nositele života a štěstí.Chvojka

Dá se říci, že i v našich krajích se zdobil stromeček již hodně
dávno, jen se mu říkalo chvojka a nebyl to vždy stromeček v pravém
slova smyslu. Jednalo se o rozsochatou větev nebo špičku jedle, jež
se věšela ke stropu špičkou dolů. Ozdobený stromeček germánských
kmenů sice způsobil menší revoluci ve vánočních zvycích, ale podle
všeho nebyl takovou novinkou. Zmíněná chvojka ozdobená ovocem a to
především jablky, vejci a červenou barvou (stuhy, papírky) a později
dalšími lidovými ozdobami, byla základem zvykoslovných předmětů
dotvářejících vánoční období. Není mezi nimi až takový rozdíl. Spíše
než ve fyzické podobě, byl rozdíl v pojetí a symbolice. O tradici
chvojky v Čechách jsou dochovány zprávy ještě z poloviny 19.
století. Zdobila se sušeným ovocem, rozinkami, perníčky a pestrými
šátky a věšela se nad stůl špčkou dolů, později se připevňovala
opačně - za špičku.

Shrneme-li fakta, dojdeme k závěru, že mezi chvojkou a ozdobeným
vánočním stromkem je opravdu rozdíl jen v jeho chápání a nazývání
jedné věci dvojím jménem - tedy záleželo na tom, jak a kdo o této
věci mluví. Většina základních informací tvrdí, že ozdobený vánoční
stromeček je dílem germánců, ovšem chvojka je také ozdobený vánoční
strom nebo jeho část. Jde o prolínání kulturních zvyků a
pokřesťanštění. Jednoduše lze situaci popsat tak, že všudypřítomná
křesťanská církev přejmenovala všechny zvyky zdobení různých stromů
a jejich částí ve vánočním období na jednotný vánoční stromeček.
Chceme-li si z titulu našeho slovanství zachovat dekorum, můžeme jen
říci, že jsme na základě víry přejmenovali starý zvyk novým jménem.
Lze snad z historických fakt vyvodit jiný závěr? Určitě ne.
Pokračujme tedy tím, že vánoční stromeček je vynálezem kmenů
germánských.

 

Legenda o vzniku vánočního stromku

Podle všeobecně omílané legendy o vzniku ozdobeného vánočního
stromu, prvním, kdo takový strom použil, byl irský opat Kolumbián.
Opat byl odeslán do Burgundska, aby tamním pohanům kázal o svátku
narození Krista. Aby přilákal co nejvíce posluchačů, sestavil hořící
pochodně do tvaru kříže a umítil je na starobylý obřadní jehličnan,
jež byl původně pohanskou modlou uctívanou v době slunovratu. Zář
ohně přilákala velké množství lidí, jež si vyslechlo Kolumbiánovo
vyprávění o Spasitelově narození. Díky tomuto aktu se stal takto
ozdobený strom atributem Ježíšova zrození.

Církev a vánoční stromy

Strojení vánočního stromku bylo ještě v 16. století považováno za
pohanský zvyk (jak jinak, když to nebylo dílo církve křesťanské a
potlačit jej nebylo tak jednoduché, museli dojít k názoru, co s tím,
ovšem jako vždy jim to trvalo několik století) Nakonec byl zvyk
vánočního stromu přijat koncem 16. století s tím, že církev zůstane
u výkladu pohanské víry o zelených větvích jehličnanů jako symbolů
věčného života, mimoto je pravověrní křesťané považují za
podobenství rajského stromu Adama a Evy, na jejichž svátek se Štědrý
den slaví.¨Zdobení vánočního stromečku

ozdoby

- původně se vánoční stromky zdobily jablky a ořechy

- první průmyslově vyráběné ozdoby se objevily ve Woolworthových
obchodech až v roce 1880

- elektrické světelné řetězy - objevily se až v roce 1882

kde a kdy

- Francie - stromečky se zde jako symbol vánoc používaly již od 14.
století

- v 17. století zdobil stromeček celý svět, a to svíčkami, hvězdou a
dalšími tradičními ozdobami

- Německo - zvyk vánočního stromečku s vánocemi zde spojil Martin
Luther.- a byl to právě on, kdo přišel na nápad zdobit stromky
svíčkami

- první ozdobený vánoční stromek na veřejnosti - před Bílým domem
roku 1923 - dílo prezidenta Calvina Coolidge

- první vánoční stromeček v Čechách - Praha 1812 - J.K. Leibich

- Po první světové válce vzniká v Evropě tradice stavění
rozsvícených vánočních stromků na veřejných prostranstvích.

- první veřejný stromeček v Čechách - podle dochovaných pramenů byl
postaven v Plzni roku 1925

 

Vánoční stromeček v zemích koruny české

Strojení zimních májů neboli vánočních stromečků se k nám protlačil
až začátkem 19. století, chvojky a rozměrné betlémy mu dlouho
odolávaly.

První vánoční stromeček v Čechách se rozzářil v Praze u domu
ředitele, režizéra a herce Stavovského divadla Jana Karla Leibicha,
jež chtěl ukázat krásu "Tannenbaumu", jak jej poznal v rodné Mohuči
a zároveň připravit svým přátelům na každoročně pořádaném vánočním
večirku hezké překvapení. Jako poděkování dostal od přátel vánoční
dar - jeho splacené směnky

Stromečku trvalo 30 let než se stal běžnou tradicí mezi panstvem a
měšťanstvem. Ovšem na vesnice pronikal jen pomalu a stěží. (vesnický
lid byl velmi pobožný a jen s velkou nevolí se zbavoval starých
zažitých tradic a co se týče horských vsí, to byl naprostý problém,
neboť zde byli lidé až fanaticky držící se svých tradičních zvyků a
víry, což bylo způsobeno odtržením horských osad a osamělých domů od
světa - nové myšlenky se sem dostávaly stěží, když zde lidé žili v
malých komunitách a jen několikrát do roka scházeli do údolí.)
Nejlépe se nové zvyky ujímaly na vesnicích obklopujících velká
města, nejdéle vzdorovalo na tradicích bazírující Slovácko a
Valašsko se silným vlasteneckým tradičním cítěním. Vzhledem k tomu,
že zvyk nešel tradiční cestou, ale od panstva k prostému lidu, přeci
jen jej do konce 19. století přijala celá naše zem jako vánoční
tradici.

Staročeské vánoce až po dnešek

Kolem 60. let 19. století již byl přijat vánoční stromeček na milost
i na venkově, ovšem podle venkovských tradic. Stromeček byl chápán
jako náboženský symbol a jeho ozdoby taktéž - nic překvapujícího,
vzhledem k tomu, že náš venkov byl silně nábožensky založen a
zároveň to poukazuje na neústupnost venkovanů v jejich víře. Byli
ochotni převzít nový symbol, ale starou symboliku chtěli mít
zachovanou - takový menší kompromis, když už bylo zdobení vánočního
stromku posvěceno církví.

Podle těchto tradic strom sám jako takový byl symbolem světa, jeho
zelené větve symbolem Kristova věčného života, papírové růže na
větvích byly pannou Marií - růží bez trnů, rozvěšená jablka
symbolizovaly Evu - matku lidského rodu. Podle této symboliky se
zdobil strom v kostelích.

V domácnostech se stromeček zdobil velmi skromě - malovanými
perníčky a jiným pečivem, sušeným ovocem, jablky, ořechy a fábory
podle symboliky ořechů jako přivolávačů lásky a štěstí a jablek jako
atributu zdraví. Zavěšoval se za špičku nad štědrovečerní stůl,
stavěl do středu stolu nebo na okno.

Stránky systému Webgarden
Editace stránek
Stránky zdarma

Líbí se vám tyto stránky?

Ne (3487 | 33%)
Ano (3588 | 34%)
http://Dokonalezeny.cz - Internetový magazín moderní ženy
http://www.maxo.cz/?r=281bffb3082
http://www.slevopolis.cz/index.php?rid=6603
http://www.drevostavby-aukce.cz/php/affil.php?id=1499
Děkuji, že jste mě navštívili
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one